Quotes New

Audio

Forum

Read

Books


Write

Sign In

We will fetch book names as per the search key...

Read the E-book in StoryMirror App. Click here to download : Android / iOS

ସ୍ମୃତି ଝରକା (eBook)

★★★★★
AUTHOR :
Mamata Manjari Das
PUBLISHER :
StoryMirror Infotech Pvt. Ltd.
ISBN :
E-BOOK
PAGES :
52
E-BOOK
₹0

₹5


₹0

 ପ୍ରିୟ ପାଠକ ଓ ପାଠିକାମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ . ମୁଁ ମୋର ଇ ବୁକ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି . ବହିଟିର ନାମ ସ୍ମୃତି ଝରକା . ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ଏପରି ନାମକରଣ କଣ ପାଇଁ . ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ, ହୃଦୟରେ କାହାର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଏପରି ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା କି ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଛି . ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ହରାଇବା ପରେ ମୁଁ ଲେଖା ଲେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି . ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ପୁଅ ପାଇଁ ପୁଣି ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲି . ଆଉ ଏହି ଷ୍ଟୋରୀମିରର୍ ହିଁ ମୋତେ ଇ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ . ସେଥିପାଇଁ ପଲ୍ଲବୀ ମାଡାମଙ୍କର ବି ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି . ମୋ ପୁଅର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ବହିଟିର ନାମ ସ୍ମୃତି ଝରକା ରଖିଛି . ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ.....ADD TO CART
 Added to cart