Quotes

Audio

Read

Books


Write

Sign In

We will fetch book names as per the search key...

शब्दशृंगार साहित्य उत्सव (Shabdashrungar Sahitya Utsav)

★★★★★
Read the E-book in StoryMirror App. Click here to download : Android / iOS
Author | StoryMirror contest Winners Publisher | StoryMirror Infotech Pvt. Ltd. ISBN | ebook Pages | 131
E-BOOK
₹0About the Book ;


स्टोरीमिरर व शब्दशृंगार साहित्य मंच आयोजित शब्दशृंगार साहित्य उत्सव राज्यस्तरीय लेखन स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही महत्त्वाकांक्षी लेखकांना प्रोत्साहन देऊ इच्छितो.


आमच्याकडे सदर स्पर्धेद्वारे अनेक उत्कृष्ट रचना सादर केल्या गेल्या. सर्वोत्कृष्ट 50 कथांचे ई बुक कथासंग्रह प्रकाशित करण्यात आले आहे आणि त्या तुम्हीही वाचाव्यात असे आम्हाला वाटते.

Be the first to add review and rating.


 Added to cart