Quotes

Audio

Read

Books


Write

Sign In

We will fetch book names as per the search key...

शब्दांचे मोती

★★★★★
Read the E-book in StoryMirror App. Click here to download : Android / iOS
Author | StoryMirror Competition Publisher | StoryMirror Infotech Pvt. Ltd. ISBN | ebook Pages | 103
E-BOOK
₹0


About the B ook - 


शब्द ही आपणास मिळालेली एक अपूर्व देणगी आहे.


शब्दांमुळे भाषेचे सौंदर्य वाढते.त्याचबरोबर आपली योग्यता,प्रतिष्ठा,आपला चांगला-वाईटपणा इतरांच्या लक्षात येतो.


स्टोरीमिरर व लेखणीचे सवंगडी आयोजित शब्दांचे मोती राज्यस्तरीय काव्य लेखन स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही महत्त्वाकांक्षी लेखकांना प्रोत्साहन देऊ इच्छितो. आमच्याकडे सदर स्पर्धेद्वारे अनेक उत्कृष्ट रचना सादर केल्या गेल्या. सर्वोत्कृष्ट 50 कवितांचे ई बुक काव्यसंग्रह प्रकाशित करण्यात आले आहे. आणि त्या तुम्हीही वाचाव्यात असे आम्हाला वाटते.
Be the first to add review and rating.


 Added to cart