Quotes New

Audio

Forum

Read

Books


Write

Sign In

We will fetch book names as per the search key...

Read the E-book in StoryMirror App. Click here to download : Android / iOS

Meri Diwali : A Collection of Kannada Stories & Poems

★★★★★
AUTHOR :
StoryMirror Contest Winners
PUBLISHER :
StoryMirror Infotech Pvt. Ltd.
ISBN :
ebook
PAGES :
16
E-BOOK
₹0

About The Book -


ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ತನ್ನ ಮಿನುಗುವ ದೀಪಗಳು, ಕಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಭರಿತ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಹಂಚುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂತಹ ಆನೇಕ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬರಹಗಾರರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬರಹಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸಿಹಿಯಾದ ಲಡ್ಡೂ ಮತ್ತು ಶರ್ಬತ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾತುರತೆಯನ್ನುಂಟು  ಮಾಡುತ್ತದೆ.ನಮ್ಮ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಾವು ಅಂತಹ ಕಹಿ, ಕಚ್ಚಾ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಸ್ಮರಣೀಯ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ಕವನಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ADD TO CART
 Added to cart