Quotes

Audio

Read

Books


Write

Sign In

We will fetch book names as per the search key...

Bestselling Combo of 2 Books of Historical Stories (ऐतिहासिक कथांच्या पुस्तकांचा संच)

★★★★★
Author | Chandan Pawar M.R. Kulkarni Publisher | StoryMirror Infotech Pvt. Ltd. ISBN | Combo Pages | 502
COMBO
₹625


Combo of historical and devotional Stories (सर्वोत्कृष्ट ऐतिहासिक व संत संप्रदाय कथासंग्रह संच ) शिवछत्रपती : शिवइतिहासाची सद्यस्थिती अशी सांगड घालून आज आपले राष्ट्र बलवान करण्यासाठी कोणकोणत्या उपक्रम व कृतींची आवश्यकता आहे हे हक्काने वाटाणे प्रस्तुत कादंबरीतून प्रतिपादन केले आहे. कन्या जैशा मुक्ता मीरा : फलस्वरूप काश्मीर ते कन्याकुमारी अशा एका अंतर भारतीय स्त्री संतांच्या चरित्राचा व विचारांचा इन्द्रधनुश्यी पट या पुस्तकाचा सिद्ध केला आहेBe the first to add review and rating.


 Added to cart