Quotes

Audio

Read

Books


Write

Sign In

We will fetch book names as per the search key...

कथासंग्रह मराठी - 5 प्रति (Anthology Marathi - Story 5 Copies)

★★★★★
Author | StoryMirror Publisher | StoryMirror Infotech Pvt. Ltd. ISBN | ANTHOLOGY Pages | 150
PAPERBACK
₹800

स्टोरीमिररचा हा मराठी लघुकथांचा संग्रह म्हणजे आशादायी लेखकांच्या मेहनत, कल्पकता आणि दृढनिश्चयाचे फळ आहे. ते वाचकांना सर्वोत्कृष्ट कथांमध्ये प्रवेश करण्याची संधी प्रदान करतील आणि स्टोरीमिरर वेबसाइटवरील कामाच्या अफाट निधीचे पुरेसे पुरावे देखील देतील याची खात्री आहे.


स्टोरीमिररवर मिळालेल्या हजारो कथांमधून या अभूतपूर्व कथांचे एकत्रीकरण आले आहे.


प्रति : 5Be the first to add review and rating.


 Added to cart