Quotes

Audio

Read

Books


Write

Sign In

We will fetch book names as per the search key...

कथासंग्रह मराठी - 50 प्रति (Anthology Marathi - Story 50 Copies)

★★★★★
Author | StoryMirror Publisher | StoryMirror Infotech Pvt. Ltd. ISBN | ANTHOLOGY Pages | 150
PAPERBACK
₹8000

Rs. 8000स्टोरीमिररचा हा मराठी लघुकथांचा संग्रह म्हणजे आशादायी लेखकांच्या मेहनत, कल्पकता आणि दृढनिश्चयाचे फळ आहे. ते वाचकांना सर्वोत्कृष्ट कथांमध्ये प्रवेश करण्याची संधी प्रदान करतील आणि स्टोरीमिरर वेबसाइटवरील कामाच्या अफाट निधीचे पुरेसे पुरावे देखील देतील याची खात्री आहे.


स्टोरीमिररवर मिळालेल्या हजारो कथांमधून या अभूतपूर्व कथांचे एकत्रीकरण आले आहे.


प्रति : 50

Be the first to add review and rating.


 Added to cart