પ્રેમ,પ્રકૃતિ, ઊર્મિ અને સંવેદનાઓ એ તેમનો મુખ્ય કવન વિષય છે. ઊંચા પહાડો, એની ઉપરથી ઊતરતાંઝરણાં અને એમાંથી આગળ વધતી નદીઓ જ્યારે અફાટ સમુદ્રને મળે ત્યારે જે ઉન્માદ જોવા મળે ,એવું જકઈંક એમની કવિતાઓમાં જોવા મળે છે.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

અંતરના ઝરૂખેથી

  • Product Code: Gujarati Book 2
  • Availability: In Stock
  • ₹125

  • Ex Tax: ₹125

Tags: Antarnaa Jarukhethi, અંતરના ઝરૂખેથી, Jigisha Raj, જીગીષા રાજ